Artiklar inom kategorin 'Språkpolitik':

Dags att lagskydda svenska språket?

Monday, December 4th, 2006

I oktober i år (2006) motionerades det till riksdagen om svenska språket. Uppmaningarna lyder: Vi måste forska om hur det utbredda användandet av engelska i skolorna påverkar den svenska språkkänslan och språkkunskapen. Vi måste skydda svenska språket med lag. Motiveringen är att det är viktigt att värna om svenskan som modersmål och att en lag [...]

Svenska språknämnden blir Språkrådet

Saturday, July 1st, 2006

Regeringen har beslutat att omorganisera den svenska språkvården. Svenska språknämnden blir fr o m 1 juli i år Språkrådet, får vidgade uppgifter och blir en del av myndigheten Institutet för språk och folkminnen. Det nybildade Språkrådet omfattar det som tidigare var: Svenska språknämnden Sverigefinska språknämnden Regeringskansliets arbete med bättre myndighetsspråk Den nya webbadressen är www.sprakradet.se [...]